Observation og monitorering

 

Vi ved, at for at udvikle en god pædagogisk praksis, er det vigtigt at kunne observere. Vi kan ikke altid regne med, at det vi husker, er sådan som tingene tager sig ud i praksis.


Vi er nødt til at undersøge nærmere. Det gør vi bl.a. ved at observere. Observationer kan udføres på mange forskellige måder, og gode observationer kræver planlægning: hvad vil vi observere, hvor, hvordan og hvornår er centrale elementer i observation. Ligeledes hvem der skal udføre observationerne.

Gode observationer kræver planlægning. Vi skal vide, hvad vi bruger observationerne til, og hvordan vi bruger dem.

Observationer kan hjælpe til at opstille hypoteser, som giver ideer til ny praksis, og dermed ny forståelse.

Monitorering bruger vi, når vi skal finde ud af, hvor tit noget foregår. Virkeligheden kan let spille os et puds, når den gør stort indtryk: “Hun begynder at skrige, hver gang jeg siger, at hun skal slukke computeren.” Så er det godt at undersøge om der er variationer - og måske blive klog på variationerne.


Vil I undersøge jeres egen praksis i forhold til observationer og monitoreringer, og er I interesseret i at høre mere om forskellige observationsformer, og hvordan I kan bruge dem, er I meget velkomne til at henvende jer, så vi kan aftale nærmere.

TilbageOplg_%26_kurser.html