Mentalisering

 


Når vi lykkes med at mentalisere, kan vi let og ubesværet udveksle tanker, drømme og intentioner. Vi kan på samme tid mærke os selv og den anden, og de følelser og fornemmelser, der rør sig i os. Oftest foregår dette, uden at vi tænker over det.

Gode mentalieringsevner fremmer forståelse og muligheden for at skabe nye kreative veje sammen. Derfor er evnen til at mentalisere central for udvikling af pædagogik, undervisning og læring.

Mentaliseringsevnen udvikles i det tidlige samvær med omsorgspersoner, men senere spiller andre voksne og børn også en central rolle. Derfor er professionelle voksnes evne til at mentalisere også central for barnets udvikling.

 

Vil du lære mere om evnen til at mentalisere, hvad det handler om, hvordan evnen udvikles, hvordan den virker og - ikke mindst - din egen evne til at mentalisere, er der både teori og praksis at lære af.

TilbageOplg_%26_kurser_gammel.html

Vi gør det hele tiden, men uden at tænke over det.

Mentalisering handler om at forbinde sig mentalt med andre, om at kunne forestille sig, hvad den anden har i sinde - og mærke, hvad man selv har i sinde.