Mentalisering

 


Når vi lykkes med at mentalisere, kan vi let og ubesværet udveksle tanker, drømme og intentioner. Vi kan på samme tid mærke os selv og den anden, og de følelser og fornemmelser, der rør sig i os. Oftest foregår dette, uden at vi tænker over det.

Gode mentalieringsevner fremmer forståelse og muligheden for at skabe nye kreative veje sammen. Derfor er evnen til at mentalisere central for udvikling af pædagogik, undervisning og læring.

Mentaliseringsevnen udvikles i det tidlige samvær med omsorgspersoner, men senere spiller andre voksne og børn også en central rolle. Derfor er professionelle voksnes evne til at mentalisere også central for barnets udvikling.

 

Vil du lære mere om evnen til at mentalisere, hvad det handler om, hvordan evnen udvikles, hvordan den virker og - ikke mindst - din egen evne til at mentalisere, er der både teori og praksis at lære af.

TilbageOplg_%26_kurser.html

Mentalisering handler om at danne mening og sammenhæng. Når vi mentaliserer, skaber vi forestillinger både om andres og egne tanker, følelser, ønsker og intentioner. Når vi er gode til at mentalisere, kan vi bedre forstå hinanden, justere os, tage ved lære af hinanden og fantasere om, hvad vi vil skabe. Vi kan lege med hinanden og med virkeligheden.