Forældresamarbejde

 

Alt pædagogisk arbejde med de 0 -18 årige skal foregå i samarbejde mellem de professionelle pædagoger og lærere og børnenes og de unges forældre. Det understreges alle steder, at et godt samarbejde er afgørende for hvordan børnene og de unge trives, og hvilket udbytte de får af at være i institutionen, skolen, SFO´en eller fritidshjemmet.


Ofte fungerer samarbejdet fint for begge parter, men det sker alligevel alt for tit, at samarbejdet besværliggøres af usikkerhed og sårbarheder - og oplevelser af dårlig forbindelse bliver så en hæmsko for samarbejdet.


Forældrene kender måske ikke samarbejdets mål og rammer og oplever, at de ikke bliver hørt, orienteret eller forstået, og på den anden side kan pædagogerne og lærerne opleve, at forældrene er svære at tilfredsstille og føle det vanskeligt at håndtere samarbejdet.

De synes heller ikke, de bliver forstået - og anerkendt for deres indsats.


Anerkendelse og ledelse i forældresamarbejdet   


Forældresamarbejde i inklusionstider

  

Alle kender problematikken og meget god energi er i tidens løb kommet på afveje.

Sådan behøver det ikke at være.

Læs mere her2.Forldresamarbejde.html
Læs mere herForldresamarbejde_i_inklusionstider.html
TilbageOplg_%26_kurser.htmlOplg_%26_kurser.htmlshapeimage_4_link_0