Børn med særlige behov


  En vigtig pædagogisk pointe er,

  at når man vil forandre noget

  ved andre, skal man som regel

  starte med sig selv.

 
TilbageMentalisering.html

Antonovski som forskede i sundhed – fysisk såvel som psykisk

– fandt frem til tre sundhedsfremmende faktorer:


Begribelighed:  

At vi kan få nye indtryk til at passe med de indtryk, vi allerede har

– hvis ikke, bliver verden kaotisk


Håndterbarhed:  

At de udfordringer, vi stilles overfor, passer til de ressourcer, vi har – ellers føler vi os let uretfærdigt behandlet eller som ofre


Meningsfuldhed: 

At vi får lov at beskæftige os med noget, som vi interesserer os for - dermed bliver det, andre sætter os til, også lettere interessant.


  1. -og så skal man kunne afgrænse sig. Kunne vælge, hvad man går ind i, hvad man vil lade ligge.


Når vi taler om børn med særlige behov, er det ofte, fordi vi pædagogisk ikke lykkes med at gøre det, som vi har for sammen begribeligt, håndterbart og meningsfuldt for de børn.


Efter tredive års arbejde med specialpædagogik, har jeg mange ideer til, hvordan vi kan arbejde for at fremme de betingelser for børnene.