Stort anlagt materiale om mentalisering

Af: Flemming PlatzEt gennembearbejdet materiale om mentalisering med inspirerende videoklip. De to bøger kan give dig redskaber til at lære børn og unge i skolen at mentalisere.


Når jeg sidder med to nye bøger om mentalisering, tænker jeg umiddelbart: ”Endnu flere i rækken om mentalisering, jeg skal anmelde”. Omvendt ved jeg, at det er en problematik på bogområdet, at der ofte kommer en række med det samme emne. Der er to bøger i denne serie, som denne anmeldelse omhandler. Den ene bogs tema er mentalisering for begyndere, og den anden omhandler mentalisering i skolen.

Som læser siger jeg automatisk til mig selv: ”Gad vide, om de to bøger vil give mig noget nyt?” For jeg ved jo allerede, at mentalisering handler om at gøre sig forestillinger om egne og andres tanker, ønsker, følelser og intentioner.

Men da jeg skimmer de to bøger første gang, ser jeg dog at de skiller sig ud på flere måder i forhold til tidligere anmeldte bøger. Jeg kan se, at det er en serie, hvor der også er fem e-bøger med, som udkommer ultimo januar. De har små udpluk fra de to bøger om et enkelt delområde. Endvidere er teksten letlæst uden mange fremmedord, da jeg kommer i gang med læsningen. Der er en flot grafisk flade med rigtig gode billeder. Det er ikke almen kost i fagbogsrækken. Så her kommer jeg ud at sidde på kanten af stolen og bliver interesseret.

Det, der også markant skiller sig ud, er de små QR–koder i bøgerne. De linker til et videoklip, som omhandler emnet i teksten. Det fine er også, at der er refleksionsspørgsmål efter videoklippene i bogen. Det virker godt. Så kan jeg ikke bare sidde med hænderne i skødet, men aktiveres ind i emnet.

Endvidere er der videnbokse løbende, som fint gengiver hovedpointerne. Det samme gør resumeerne til sidst i bogen og i forbindelse med flere af kapitlerne. Så kan man lige, vupti, brushe op, om man kan huske det, man har læst. Det er endvidere godt, hvis man har læst mange bøger om emnet. Man kan så hurtigt se, om der er noget nyt at hente.

I de to bøger er det almenpædagogikken i skolen og det almene omkring mentalisering, der er kerneområdet. Udgangspunktet er det velfungerende barn i hjemmet og i skolen. Så lærere, der arbejder med normalområdet, kan hente meget her. Hvis man ved noget om mentalisering i forvejen, kan man dog sagtens nøjes med at læse bogen om mentalisering i skolen, da der er resumeer af den anden bog heri også.

I skolesammenhæng er forfatterens udgangspunkt, at vi gennem mentalisering skaber mening sammen. Det at give eleverne gode skoleoplevelser og dermed en basis for god læring er afgørende for, hvordan livet bliver fremover. Børn går meget i skole, og det at lære børnene at mentalisere bliver derfor også en læreropgave. Derfor et det vigtigt, hvordan man fremstår som lærer. Man skal være åben og anerkendende. Det er også det, børnene skal lære.

Det trækker dog lidt ned ved min nærmere gennemlæsning, at læsevejledningerne og resumeerne virker noget omfattende, og jeg føler, at maden bliver tygget for mig. Der er mange gentagelser, og endvidere er en del i de to bøger identiske. "Så lige en gang til for prins Knud", tænker jeg automatisk. Som lærer vil jeg mene, at bogen om mentalisering i skolen skulle kunne række.

Men det rokker ikke ved, at jeg som anmelder anerkender det omfattende arbejde, forfatteren har udført. Det er et meget gennembearbejdet materiale med videnbokse, videoclips, flot billedside og refleksionsspørgsmål med mere. Så denne serie skiller sig ud positivt på disse felter.

I en studiesammenhæng er bøgerne nok endnu bedre, da man har tid til at gå ind i refleksionsspørgsmålene. Det er nok urealistisk i en travl skoledag. På spørgsmålet om, hvorvidt der er noget nyt at hente i de to bøger, må det blive på præsentationssiden, at jeg siger ja. Det er en grundig indføring, man får som læser, og man har mulighed for at plukke det ud, man vil læse, med de fem e-bøger. Men omkring teorien om mentalisering er der ikke noget nyt. Så det er et valg, hvilken bog man foretrækker. Om det er disse eller andre, som også er anmeldt her på folkeskolen.dk. Her er disse bøger på fuld omgangshøjde med de øvrige.

folkeskolen@folkeskolen.dk

 

Anmeldelse:

Sind i sigte