Forældresamarbejde

 

Anerkendelse og ledelse -

skærper den psykologiske og organisatoriske tilgang til forældresamarbejdet.                                               


Såvel anerkendelse som ledelse er afgørende for at samarbejdet kan fungere omkring børnene. Begge skal vægtes, og de forudsætter og supplerer hinanden.

De professionelle skal i deres ledelse af relationen have øje for - og overskud  til at anerkende forældrene i samarbejdet. Og anerkendelse er ikke bare lig med ros og værdsættelse - en udbredt, men fejlagtig forståelse.


At lytte til og anerkende, måske meget forskellige behov hos forældre, kan udfordre pædagogens/lærerens handlekraft. De professionelle er ledere af samarbejdet og er er derfor nødt til at være bevidste om lederrollens styrker og forpligtelser. En god og konsolideret ledelse af forældresamarbejdet giver det nødvendige overskud til en nuanceret anerkendelse af forældrene.

Hvis ikke både anerkendelse og ledelse er i anvendelse, mister samarbejdet let balancen, og så kan det slide – til tider voldsomt – på energien hos begge parter.

Temaer omkring forældresamarbejde:

  1. -Et historisk vue på forældresamarbejdets.

- Barnets tilknytning - til forældre og professionelle.

- Når sårbarhed påvirker samarbejdet.

  1. -Anerkendelse – hvad mener vi, og hvordan praktiseres den?

  2. -Barnet i fællesskaberne - børnenes og de voksnes

- Pædagogen / læreren som leder og samarbejdspartner.

- Hvordan får man fat i sine lederevner - som medarbejder?

- Kommunikation, der understøtter samarbejdet.

- Institutionslederens rolle.

  1. -Strukturer til styrkelse af forældresamarbejdet

TilbageForldresamarbejde.html

Se også om: Forældresamarbejde i inklusionstider

Læs mere herForldresamarbejde_i_inklusionstider.html